Baggrund

St. Brøndum Sparekasses Fond blev stiftet i forbindelse med den fusion, der pr. 1. april 2008 blev gennemført mellem St. Brøndum Sparekasse og Sparekassen Himmerland A/S.

Fonden, der blev etableret med en grundkapital på kr. 16 mill., har til formål at støtte almennyttige og velgørende formål i St. Brøndum Sparekasses virkeområde. Virkeområdet er defineret som fortrinsvis Hellum Herred. Fonden har også mulighed for, i særlige tilfælde, at støtte udenfor dette område.

Vi støtter primært projekter af mere etablerings- og udviklingsmæssig karakter og kun undtagelsesvist driftsmæssig karakter – noget der fremmer udviklingen, trivslen og den gode hverdag i området, som sparekassen tidligere har dækket. Der gives kun i meget sjældne tilfælde støtte til udflugter.
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at selvom man opfylder alle krav, er det ikke sikkert, at man opnår støtte, da Fonden kun har begrænsede midler og må prioritere mellem de indkomne ansøgninger.

Fonden forvaltes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Der uddeles hvert år 1/20 af fondens kapital samt evt. påløbne udbytter og renter.

For at komme i betragtning fremsendes ansøgning til bestyrelsen.